grudzień 2017

Prawo budowlane, nadzór budowlany

Prawo budowlane, nadzór budowlany

Inspektor nadzoru budowlanego, jest organem pierwszej instancji. Zadania inspektora budowlanego, można podzielić na trzy grupy: 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, sprawdzania czy osoby pełniące dane funkcje techniczne, posiadają odpowiednie uprawnienia do ich pełnienia, nadzorowanie dopuszczania do stosowania