certyfikaty

Prawo budowlane, nadzór budowlany

Prawo budowlane, nadzór budowlany

(...) pełnienia, nadzorowanie dopuszczania do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz kontrolowanie obowiązków, które wynikają z decyzji i postanowień wydanych na podstawie prawa budowlanego. 2. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych. 3. Współdziałanie z organami kontroli państwowej. Inspektor nadzoru inwestorskiego - ma zdecydowanie większy zakres działań, niż sam (...)