edukacja

Prawo budowlane, nadzór budowlany

Prawo budowlane, nadzór budowlany

(...) inwestor, jest osobą wyznaczoną do pilnowania jego interesów. Może wydawać polecenia np. kierownikowi budowy dotyczące usuwania zagrożeń etc. Może wymagać pokazania ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych lub certyfikatów dotyczących użytych materiałów. W jego zakresie możliwości, jest także żądanie poprawienia źle wykonanych prac. Inwestor zastępczy (projekt (...)